УСЛУГИ

Предлагам следните преводачески услуги : придружаване, синхрон (симултанен превод), консекутивен превод. Във всички общи области : политика, право, технологии, търговия, наука и т.н. Освен тях, съм специалистка по превод в областта на медицината : онкология, кардиология, хирургия, пластична хирургия, естетична медицина, дерматология, стоматология и ортодонтия, психология, психиатрия и т.н.ПРИДРУЖАВАНЕ

Придружавам Ви по време на Вашето професионално или лично пътуване зад граница, позволявайки Ви да общувате с Вашите събеседници : – срещи от всякакъв характер (формални, неформални) между двама или повече участници (5 макс.), – бизнес и търговски споразумения, подписване на договори, – медицински прегледи, приемане и престой в болница, – пред нотариус, при адвокат, – в полицията при даване на показания, – при общуване със служители на съдебната, здравна, държавна или частна администрация.ПРЕНОСИМА АПАРАТУРА ЗА СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

С помощта на микрофон с вграден предавател, извършвам симултанен превод в движение, следвайки говорещия и групата негови слушатели навсякъде (при посещения например). В контекста на международни събития с широка чуждоговоряща аудитория (конференция например), настанена в близост до малка група слушатели в самата конферентна зала, превеждам в реално време речта на говорещия на искания от Вас език. Слушателите чуват преведената реч чрез слушалки. Благодарение на тази апаратура мога бързо и лесно да се придвижвам от едно място на друго, в рамките на едно и също събитие, в зависимост от темите или ателиета, които интересуват групата. Финансово изгодна, тази система приляга на малка група слушатели при посещения (на заводи и други обекти), обиколки с бизнес или познавателна цел, панаири, големи международни конференции и при всякакъв вид общуване между чуждоговорящи събеседници в движение.СИНХРОН

Настанена в шумоизолирана преводаческа кабина с изглед към конферентната зала и с лице към говорещия, едновременно слушам оратора и превеждам речта му на искания от Вас език. За синхрона е необходима специфична техническа апаратура (микрофон, слушалки, преводаческа кабина оборудвана с цифрова система за симултанен превод). Синхронът е подходящ за мащабни международни събития с голям брой слушатели : конференции, конгреси, колоквиуми, форуми и т.н.КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

Намирам се в близост до говорещия. В зависимост от обстоятелствата и дължината на речта : – или се редувам с оратора на интервали от две-три изречения, – или докато ораторът се изказва, едновременно слушам неговата реч и си водя записки. След като говорещият приключи, възпроизвеждам точно, пълно и вярно с оригинала изказването му. Консекутивът отнема повече време поради редуването : ако речта трае 10 мин., преводът ще отнеме 7-10мин. Не изисква специфично техническо оборудване. Идеален за бизнес споразумения, речи при откриване и закриване на събития, неформални срещи, малки мероприятия изискващи едно, две или няколко кратки изказвания (5 до 10 мин. макс.).

Contact : Stefka IVANOVA stefpivanova@abv.bg